PRODUCT CATEGORY

Sediment Capsule

ไส้กรองน้ำ Sediment Capsule

  • ไส้กรองน้ำ Sediment Capsule เส้นใยโพลีไพรโพลีนหนาแน่น
  • ทำหน้าที่ในการดักจับตะกอนหยาบ เศษสิ่งสกปรก ดิน โคลน สนิมเหล็ก สารแขวนลอย ที่ปะปนมาในน้ำ
  • สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ Quick Fit

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT