PRODUCT CATEGORY

Post Activated Carbon Block 0.2 Micron

ไส้กรองน้ำ Post 0.2 Micron

  • ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่นขั้นที่สอง 0.2 ไมครอน คุณภาพสูง ทำจากกะลามะพร้าว 100% อัดเป็นแท่ง
  • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งผสมสารป้องกันแบคทีเรีย Antibacterial agent มีเส้นใยถักทอเสริมภายใน เอกสิทธิ์ของอาควา-เทค
  • ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี คลอรีน สารเคมี โลหะหนัก ปรับรสชาติของน้ำให้เหมาะกับการดื่ม อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือ 5,000 ลิตร สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ Quick Fit

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT