PRODUCT CATEGORY

Activated Carbon block 0.3 Micron

ไส้กรองน้ำคาร์บอน Carbon Block 0.3 Micron

  • ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่ง 0.3 ทำจากกะลามะพร้าว 100% อัดเป็นแท่ง ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
  • ทำหน้าที่ดูดซับสี กลิ่น คลอรีน สิ่งสกปรกและสารตกค้าง รวมทั้งโลหะหนัก
  • อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT