PRODUCT CATEGORY

Pre Carbon u type

ไส้กรองน้ำ Pre Carbon 9

 

  • ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีนดูดซึมสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
  • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี

 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT