PRODUCT CATEGORY

Post Carbon u type

ใส้กรองน้ำ Post Carbon 9

  • ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่สอง ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีน และสารปนเปื้อน อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน
  • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี

 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT