PRODUCT CATEGORY

A_T JHC 950 RO

 

 • ตู้กรองน้ำ Aquatech 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน - น้ำเย็น) รุ่น AT JHC 950 RO พร้อมระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
 • ตัวเครื่องผลิตขึ้นจากวัสดุ ABS ตระกูล Z-ZERO ไม่นำพากระแสไฟฟ้า
 • ถังน้ำร้อนและน้ำเย็นผลิตจากสแตนเลส (Stainless Steel) คุณภาพสูง สะอาดปลอดภัยปลอดสารตะกั่ว
 • ถังบรรจุน้ำ สามารถบรรจุน้ำเย็นได้ 5 ลิตร และบรรจุน้ำร้อนได้ 4 ลิตร และยังมีถังน้ำบริสุทธิ์อีก 20 ลิตร
 • มีสวิตซ์ปิด - เปิดการทำงานของระบบน้ำร้อน
 • ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ

Sub Header

 • ไส้กรอง Sediment Filter (PP Polypropylene) ขนาด 5 ไมครอน ทำหน้าที่ดักฝุ่นผงละเอียดที่อาจปะปนมากับน้ำในขั้นต้นและปรับสภาพน้ำ
 • ไส้กรอง Sediment Filter (PP Polypropylene) ขนาด 5 ไมครอน ทำหน้าที่ดักฝุ่นผงละเอียดที่อาจปะปนมากับน้ำในขั้นต้นและปรับสภาพน้ำ
 • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น (Pre Carbon Block) ขนาด 0.3 ไมครอน ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรียทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้าง
 • ไส้กรอง RO Membrane (Reverse Osmosis Membrane) ความละเอียด 0.0001 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี ตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะร็งและสารละลาย
 • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรียทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรก ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 • เส้นใยถักทอ มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงอีกขั้นหนึ่ง

 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาดรวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT